Porady

Jakie dokumenty będa wymagane przy usłudze transportu międzynarodowego?

1. Akt urodzenia osoby zmarłej na druku międzynarodowym, (panna, kawaler).

2. Akt małżeństwa osoby zmarłej na druku międzynarodowym, (mężatka, żonaty).

3. Jeżeli osoba zmarła jest wdową/wdowcem, dodatkowo potrzebny będzie akt zgonu współmałżonka na druku międzynarodowym. W przypadku rozwodu – wpis o rozwodzie w akt małżeństwa.

ZAPEWNIAMY:

– trumnę z wkładem metalowym i odpowiednimi filtrami,
– dokumentację ze strony Polski oraz za granicą,
– przygotowanie i zabezpieczenie zwłok do transportu,
– odprawę konsularną,
– transport samochodowy, lotniczy lub morski.

USTALONA KWOTA TRANSPORTU NIE OBEJMUJE:

– wszelkiego rodzaju opłat za pobyt zmarłego w szpitalu,
– zleconych dodatkowych czynności przez rodzinę np. balsamowania zwłok,
– dodatkowych opłat w zagranicznej firmie pogrzebowej,
– kosztów opłat cmentarnych w kraju.

Co zrobić w przypadku zgonu na skutek nieszczęśliwego wypadku?

Pamiętaj! W takim przpadku niezbędna jest obecność policji i prokuratury.

1. Kartę Zgonu wystawia lekarz prowadzący

2. Po otrzymaniu Karty Zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. Należy posiadać przy sobie dowód osobisty osoby zmarłej oraz zgłaszającego zgon.

Co zrobić w przypadku śmierci w hospicjum lub w szpitalu?

1. Kartę Zgonu wystawia lekarz prowadzący.

2. Po otrzymaniu Karty Zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. Należy posiadać przy sobie dowód osobisty osoby zmarłej oraz zgłaszającego zgon.

Co zrobić w przypadku śmierci w domu?

1. Należy wezwać lekarza rodzinnego, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.

2. W godzinach nocnych wzywamy pogotowie, lekarz pogotowia powinien wystawić kartę zgonu ewentualnie kartę informacyjną. W przypadku wystawienia karty informacyjnej przez lekarza z pogotowia, udajemy się następnego dnia do lekarza rodzinnego po kartę zgonu.

3. Mając Kartę zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu, należy mieć przy sobie dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon. 3 egzemplarze Aktu Zgonu otrzymuje się bezpłatnie